Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Ekomnettautorisasjon

Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven.

Godkjent for ansvarsrett

Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har: Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet Kvalitetssikringsrutiner Betalt skatter og avgifter Som valgfri tilleggsinformasjon kan foretaket opplyse at det er godkjent som opplæringsbedrift og at det har en forsikringsordning for de ansatte.

Godkjent lærebedrift

Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave.

StartBANK

StartBANK er et felles leverandørregister og bransjenettverk for bygg og anlegg samt forvaltning av eiendom. Det er Achilles som administrerer StartBANK som brukes av bransjen til å validere og sjekke samarbeidspartnere.

KNX er det eneste globale standarden for byggautomasjon til bolig og næringsbygg. KNX Association utvikler og er eier av KNX teknologien – verdens STANDARD for alle applikasjoner for bolig og næringsbygg. KNX standarden omfatter styring og kontroll av løsninger for alt fra lys og solavskjerming til varme, kjøling, ventilasjon, alarmovervåking, energikontroll, lyd og mye mere. Teknologien kan brukes både i nye og i eksisterende boliger og næringsbygg. KNX er godkjent etter: - - European Standard (CENELEC EN 50090 and CEN EN 13321-1).

Opplæringskontoret for elektrofag

Opplæringskontoret for Elektrofag har som formål å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, samt bidra med god faglig kvalitet over opplæringen.

F-gass sertifisert

Sertifisert for arbeid med kjøle, klimaanlegg- og varmepumpeutstyr iht. F-gass forordningen (EF) 303/2008

FG-760-sertifisering

FG- regler (FG-760) for foretak omfatter områdene: Installasjon - Utførelse av automatiske brannalarmanlegg Prosjektering av automatiske brannalarmanlegg Tekniker - Driftssetting, teknisk behandling, kontroll og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg Kontroll - Uavhengig kontroll av automatiske brannalarmanlegg

FG-godkjent på installasjon av innbruddsalarmer. Godkjent for prosjektering, installasjon og kontroll av boliganlegg. Godkjent for prosjektering, installasjon og kontroll av bolig- og næringsanlegg

Send oss en henvendelse

Hvordan ønsker du å få svar på din henvendelse? *Du må velge minst ett alternativ.