Termofotografering

Avdekke svakheter

Ved å termografere din elektriske tavle og koblinger, kan du avdekke svakheter og eller feil i din elektriske installasjon før skaden oppstår.

FOREBYGGING OG KONTROLL

Redusere risiko for brann, driftsstans, samt skade på personer og eiendom.

RABATT PÅ FORSIKRING

Avdekke feil og mangler du ikke kan se med det blotte øye! Du vil kunne oppnå rabatt på din forsikring ved bruk av termografi.

UNNGÅ DRIFTSTANS

Rask og sikker kontroll under drift av anlegget. Registrere skjev belastning i el-anlegget ditt.